Цел на психологическото изследване

  Психологическото изследване има за цел да установи психологическата годност на кандидатите да управляват МПС без опасност от допускане на пътнотранспортни произшествия, като се прави прогноза с вероятностен характер.

  Съответствието с изискванията се установява с тестове за познавателната, психомоторната и личностната сфера и съпоставяне на индивидуалните резултати със статистически норми.

  Качествените критерии за психологическа годност представляват професионалнозначими психологически качества.

  Количествените критерии за психологическа годност са нормативни скали, които показват нивото на професионалнозначимите психологически качества.

 

Copyright 2011. Joomla 2.5 templates free.