Етапи

Психологическото изследване се извършва в предварително записан от кандидата ден. Записванията се извършват на телефон: 0876 633 533

1. Първи етап-изследване на познавателната сфера. Преди всеки тест психологът дава подробни инструкции. Изследваните лица задават въпроси, докато се изчистят всички неясноти по провеждането на съответния тест, като времето за работа е ограничено.

2. Втори етап-изследване на личностната сфера. Попълват се личностови въпросници, като времето за работа е неограничено.

3. Трети етап-изследване на психомоторната сфера-апаратно изследване. Изследваните лица имат право на еднократно упражнение преди апаратните тестове.

4. Четвърти етап-беседа. Беседата се провежда индивидуално с всяко изследвано лице след приключване на апаратното изследване. Тя
включва стандартизирани въпроси относно опита, качествата и поведението на лицето като водач на МПС. По време на беседата се дава обратна информация на лицето за неговите резултати от психологическото изследване.

  Психологическото изследване обичайно започва в 10.30 и завършва към 13:00h. или малко по-късно, в зависимост от броя на изследваните лица в конкретния ден.

Copyright 2011. Joomla 2.5 templates free.