Промени в ЗДвП!

   

   Доскоро веднъж издадено, удостоверението за психологическа годност важеше до навършване на 55 годишна възраст (освен ако работодателя не изиска ново или при смяна на местоработата).

   С новия закон за движение по пътищата водачите на таксиметров превоз или на обществени превози на пътници или товари трябва да притежават валидно удостоверение за психологическа годност, чийто срок на валидност е три години.

  Валидно удостоверение за психологическа годност ще се изиква от водачите на пътя!

  В държавен вестник бр. 60 от 07.08.2012 г. е обнародван Закон за изменение и допълненение на Закона за движението по пътищата.

   В § 21. от въпросния брой е записано, че член 178в се изменя така:

(5) Наказва се с глоба в размер 500 лв. водач, който извършва таксиметрови или обществени превози на пътници или товари без валидно удостоверение за психологическа годност.

 

 

Copyright 2011. Joomla 2.5 templates free.